search
%{tishi_zhanwei}%

产品详情

产品名称:转子

设备尺寸:3200x1200x1800(mm)

设备构成:铝型材配合方管机体、人机界面操控系统、位移传感器、伺服滑台、气缸、SCARA机械手、CCD视觉等

设备功能:    

 1、视觉定位抓取;    

 2、转子内径通止规检测(塞规);      

3、转子高度检测(位移传感器);      

4、自动下料码垛。

设备检测精度:    

 1、高度检测重复精度±0.01mm;    

 2、内径塞规精度:0.002mm 设备节拍:6秒

 

关键词:


其他产品


产品咨询

提交
%{tishi_zhanwei}%